Rabotik Radikal Prostatektomi Ameliyatında İdrar Kaçırmayı Önleyici Cerrahi Teknikler

Genel bilgiler

Prostat kanseri sık görülen ve erken teşhis-tedavi edilmediği zaman ölümcül seyredebilen kötü huylu hastalıktır. Yirmi-otuz sene öncesine kadar çoğunlukla açık cerrahi yöntemlerle tedavi edilen prostat kanseri, zamanımızda robot teknolojisiyle güvenli bir şekilde şifa olmaktadır. Robot sistemi, ameliyat sonrasında günlük hayata hızlı dönüş olanağı sağlamaktadır. Robotik cerrahinin sağladığı diğer bir avantaj ameliyat sonrası dönemde idrar kaçırmayı önleyici yapılar ve penisin sertleşmesini sağlayan (penis ereksiyonu) sinir liflerinin titizlikle korunabilir olmasıdır.
Üriner inkontinans, yani idrarı tutma mekanizmasının bozulması, prostat kanserinin açık cerrahi ile tedavi edildiği 1990’lı yıllarda %50-70 oranında (2 hastadan birinde) saptanmaktaydı. 2000li yıllarda ise prostat kanseri tedavisinde robot teknolojisinin kullanıma girmesi ve cerrahi tekniklerin geliştirilmesiyle ameliyat sonrası dönemde idrar kaçırma sıklığında ciddi düşüş görülmüştür. Robotik teknolojisi ile ameliyat sonrası dönemde idrar kaçırmadan tamamen kurtulmak mümkündür.

İdrar tutmayı sağlayan mekanizma

Prostat, pelvis olarak isimlendirilen, leğen kemiği içinde ve kuyruk sokumu (koksiks kemiği) önünde, mesanenin (idrar torbası) hemen alt tarafında yer alır. Prostat, cinsel ilişki sırasında dışarı atılan meninin sıvı kısmını sentezlemektedir. Prostatın erkekte penis sertleşmesini sağlayan sinir liflerine ve idrar tutma mekanizmasını oluşturan sfinkter kaslarına (idrar torbası için musluk görevi yapan açılıp-kapanan kas lifleri) komşu olması, cerrahi tedavisini zor ve özellikli kılmaktadır (fotoğraf). Bu sfinkter kasları hem mesane-prostat sınırında (mesane boynu), hem de prostat ile penise birleşen idrar kanalı sınırında (üretral sfinkter kası) bulunmaktadır. Bu anatomik yapısıdan dolayı prostat bir organ olarak hem ön, hem arka taraftan kas demetleriyle komşudur. Prostat ile ilgili ameliyat öyküsü bulunmayan bireylerde adeta bir musluk görevi yapan bu kas lifleri işeme bittikten sonra kasılarak idrarın kontrolümüz dışında dışarı kaçmasını engeller. Prostat kanserinin cerrahi tedavisinde bu sfinkterlerin zarar görmesi ameliyat sonrası dönemde idrar kaçırma durumuna sebebiyet verebilir.

İdrar kaçırmayı önleyici yöntemler

Prostatın, idrar tutmayı sağlayan kas dokularına komşu olması cerrahi tedavi sırasında bu yapıların zarar görme olasılığını da arttırmaktadır. Dokuları özel lens yardımıyla büyüterek daha yakından görme ve ayrıca 3-boyutlu görüntü sunması sayesinde robotik yaklaşımla kas dokuları çok titizlikle korunabilmektedir. Robotik prostat kanseri cerrahisinde (robotik radikal prostatektomi) idrar tutmayı (idrar kontinansı) korumayı hedefleyen çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Bu teknikler aşağıda belirtilmiştir:

1. Apikal diseksiyon.

İdrar tutmayı sağlayan en önemli kas liflerinin yerleştiği dış idrar yolu sfinkteri (eksternal uriner sfinkter) operasyon geçirmemiş bireylerde prostatın ön tarafına (prostat apeks bölgesi) bitişik bulunmaktadır. Robotik prostat kanseri cerrahisinde dikkatli bir şekilde bu kas demetleri özenle serbestlenerek (bu nedenle apikal diseksiyon olarak isimlendirilir) korunmaktadır. Apikal diseksiyonun diğer bir önemi, sfinkter kaslarıyla beraber penisin sertleşmesini (penis ereksiyonu) sağlayan sinirlerin de zarar görmeden korunabilmesidir.
İdrar kaçırmayı önleyici yöntemler


2. Mesane boynu diseksiyonu.

Mesane (idrar kesesi) ile prostatın birleşme yerinde idrar tutmayı sağlayan ikinci mekanizmayı iç sfinkterik kas lifleri (intrinsik uriner sfinkter) oluşturmaktadır. Robot teknolojisi uygulanarak prostat ve mesane boynu sınırı rahatlıkla ayırtedilebilmekte ve kas demetleri korunabilmektedir.

İdrar kaçırmayı önleyici yöntemler


3. Anterior ve posterior rekonstrüksiyon teknikleri.

İdrar kanalı (üretra) ve idrar kesesi (mesane) arasında yerleşen ve destek mekanik destek fonksiyonu görevi de yapan prostatın çıkartılması destek fonksiyonun kaybolmasına yol açabilmektedir. Bu fonksiyonu sağlamak amaçlı idrar kanalının (anterior rekonstrüksiyon) ve mesanenin (posterior rekonstrüksiyon) çevre dokularda dikiş atılarak asılması idrar tutmayı sağlamak için ek destek sağlayabilmektedir.

Anterior ve posterior rekonstrüksiyon teknikleri

 

 


ROBOTİK CERRAHİ